دستگاه تست رنگ | ضخامت سنج | کراس کات

شرکت آروین گستر معصومی افزون بر 15 سال است در خدمت صنایع و مراکز 

آموزشی کشور می باشد و در این مدت، بالغ بر 2000 دستگاه آزمون و کنترل کیفی 
 
مواد رنگ، محصولات پلیمری  فلزی، نفت،پرینتر سه بعدی  ،اسکنر سه بعدی و کنترل 
 
ابعادی به صنایع و دانشگاههای کشور عرضه کرده است .
deflesko pcwi gotech