تست درصد سولفور


تست درصد سولفور  ( Sulfur Content Tester )

 

 

 

1- Lamp method 

 

 

این دستگاه با روش Lamp Method به منظور تعیین درصد سولفور مواد نفتی نظیر روغن دیزل،گازوئیل،kerosene و ... به کار می رود.

 

 

مدل : SYD-380B

 

 

استاندارد : GB/T380 

 

 

 

 

2- X-Ray  Fluorescence sulfure in oil Analyzer

 

 

این دستگاه قابلیت کاربرد برای مواد نفتی مختلف با رنج سولفور متفاوت را دارا می باشد.

 

همچنین مجهز به کنترلر micro processor , نمایش LCD رنگی و میکرو پرینتر RS232S  به منظور ارتباط به PC  می باشد.

 

 

مدل : SYD-17040

 

 

استانداردها : ASTM D4294 , GB/T17040

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار