تست سایش TABER

 

دستگاه تبر (Taber) براي تعيين مقاومت در برابر سايش همراه با ساینده 

 

 این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت در برابر سایش انواعی از محصولات از جمله چرم ، پلاستیک و هر محصولی که به شکل صفحه ای باشد مورد استفاده قرار می گیرد. 

 عملکرد دستگاه:ابتدا باید چرخ ساینده متناسب با نوع ماده مورد آزمون تعیین گردد.نمونه  بر طبق ابعاد استاندارد به شکل یک صفحه گرد که در مرکزخالی می باشد آماده سازی شده و در محل مناسب قرار می گیرد. چرخ های ساینده با انجام حرکت چرخشی ای که بر روی نمونه ای که خود نیز حرکت دوار دارد سایش انجام می دهد.میزان اختلاف وزن نمونه قبل و بعد از آزمون درصد سایش نمونه را نشان می دهد. 

 

 

استاندارد های مربوطه:

 

ISIRI 11159, ISO 17076

 

ISIRI 7621, ISO 5470

 

ISIRI 8332, ASTM D 3884

 

مشخصات فنی:

 ابعاد نمونه:  قطر خارجی Ø 108 mm،قطر داخلی Ø 8mm, 3mm (D)

  چرخ های ساینده:    Ø 2" (max. 45mm) ½ " (W)

  نیرو:   250, 500, 1000g

  شمارشگر:    LCD, 0~999,999

  ابعاد : W×D×H)  53×32×31cm   : vacuum cleaner

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار