تعیین نقطه اشتعال

 

تعیین نقطه اشتعال ( Flash & Fire point tester )

 

 

1-open cup

 

 

این دستگاه  به منظور تعیین نقطه اشتعال ترکیبات سنگین نظیر روغن ، قیر و ... به کار می رود.

 

 

مدل : SYD-3536

 

استانداردها : ASTM D92 , GB/T3536

 

رنج دمایی : دمای محیط  +400°C

 

 

 

 

 

 

2- Closed cup

 

 

این دستگاه جهت تعیین نقطه اشتعال برای ترکیبات سبک نظیر حلالهای شیمیایی و ... به کار می رود.

 

 

مدل : SYD-261

 

استانداردها : ASTM D93 , GB/T261

 

رنج دمایی : دمای محیط  +300°C

 

 

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار