حمام ویسکوزیته

حمام ویسکوزیته ( Kinematic Viscosity Tester )

 

 این دستگاه به منظور تعیین ویسکوزیته مواد نفتی در شرایط دمایی ثابت به کار می رود.

 

همچنین این دستگاه مجهز به حمام دمایی دولایه 20 لیتری و  6 عدد لوله ویسکومتر استاندارد می باشد.

 

 مدل : SYD-265-D-1

 

 استانداردها : ASTM D445 , GB/T265

 

 رنج دمایی : دمای محیط  +100°C

 

 دقت کنترل دما : 0.01°C ±

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار