نقطه ابری شدن

نقطه ابری شدن (Pour & Cloud Point Tester )

 

 

این دستگاه به منظور تعیین نقطه ابری شدن مواد نفتی به کار می رود به طوری که توسط یک کمپرسور دما کاهش می یابد

 

 

 مدل : SYD-510D

 

 استانداردها :  ASTM D97 , ASTM D2500 , IP15 , IP219

 

 رنج دمایی : 

 

دمای محیط  :-51±1°C 

 

 دمای محیط : -70±1°C

 

 دقت دمایی : ±1°C

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار