MFI

 دستگاه  اتوماتيك اندازه گیری شاخص جریان مذاب-پلاستومتر- MFI))  

   

کاربرد:

 از این دستگاه برای تعیین گرید مواد پلاستیکی،  تعیین فرایند مناسب برای تولید آن ها(برای مثال اکستروژن و تزریقی) و همچنین میزان تغییر خواص مواد بعد از فرایند تولید استفاده می گردد.

 

 

عملکرد دستگاه:

 

 دستگاه GT-7100-MI دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب پلاستیک ها می باشد. این دستگاه به صورت اتوماتیک می باشد. تمامی مقادیراز جمله دما و زمان در صفحه نمایشگر  دیجیتالی دستگاه توسط کاربر تنظیم می شود. ماده تحت آن دما ذوب شده و در زمان تعیین شده مذاب از دای بیرون می آید ،دستگاه بوق زده و کاتر به صورت اتوماتیک مذاب بیرون آمده را برش می دهد. نمونه های بیرون آمده از دای وزن کرده و میزان MFI در 10 min توسط کاربر محاسبه می شود.  دستگاه دارای دو کنترلر دمایی بوده که امکان کنترل دما را بالاو پایین سیلندر فراهم می کند.

 

 

مطابق با استاندارد های:  

 

ASTM D 1238،   ISO 1133 ،  ISO 4440

 

 ISIRI 6980 ،ISIRI 7175-7 ،ISIRI 1331

 

 

آزمون های قابل انجام:

تعیین MFI که همان تعیین شاخص جریان مذاب می باشد.

 

 

مشخصات فنی:

 

 محدوده دمایی: دمای محیط تا 300 درجه سانتی گراد

 

دقت دمایی: 0.2±  درجه سانتی گراد

 

مطابق با استاندارد تفکیک دمایی : 1% درجه سانتی گراد

 

وزنه ها:   325 g, 1, 1.2, 2.16, 3.8, 5 kgكاتر اتوماتیک

 

دارای دو کنترلر دمایی

 

 

 

 

  

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار